Kiểm tra Tụ Điện trên main máy tính sống hay chết.

Tụ điện – Capacitor (C)

Tụ điện :  Tụ điện là linh kiện điện tử thụ động được sử dụng rất rộng rãi trong các mạch điện tử, chúng được sử dụng trong các mạch lọc nguồn, lọc nhiễu, mạch truyền tín hiệu xoay chiều, mạch tạo dao động .vv…

các loại tụ điện trên main

 1. Cấu tạo của tụ điện .

Cấu tạo của tụ điện gồm hai bản cực đặt song song, ở giữa có một lớp cách điện gọi là điện môi.
Người ta thường dùng giấy, gốm , mica, giấy tẩm hoá chất làm chất điện môi và tụ điện cũng được phân loại theo tên gọi của các chất điện môi này như Tụ giấy, Tụ gốm, Tụ hoá.

3. Điện dung , đơn vị  và ký hiệu của tụ điện.

*  Điện dung  : Là đại lượng nói lên khả năng tích điện trên hai bản cực của tụ điện, điện dung của tụ điện phụ thuộc vào diện tích bản cực, vật liệu làm chất điện môi và khoảng cách giữ hai bản cực theo công thức

C = ξ . S / d

  • Trong đó C : là điện dung tụ điện , đơn vị là Fara (F)
  • ξ : Là hằng số điện môi của lớp cách điện.
  • d : là chiều dày của lớp cách điện.
  • S : là diện tích bản cực của tụ điện.

 

      * Đơn vị điện dung của tụ   : Đơn vị  là Fara (F) , 1Fara là rất lớn do đó trong thực tế thường dùng các đơn vị nhỏ hơn như MicroFara (µF) , NanoFara (nF), PicoFara (pF).

  • 1 Fara  = 1000 µ Fara = 1000.000 n F = 1000.000.000 p F
  • 1 µ Fara = 1000 n Fara
  • 1 n Fara = 1000 p Fara

     *  Ký hiệu : Tụ điện có  ký hiệu là C (Capacitor)

Cách đo tụ có phân cực: (Tụ Hóa)

tụ hóa

1 Đo tụ trên main:

Dùng thang đo X1 đo lên kim thông 2 đầu, tháo ra kiểm tra.

2. Tụ tháo ra ngoài:

Th1: Dùng thang đo X1 đo lên kim, rồi chạy về vô cùng là tụ tốt.

TH2: Dùng thang đo X1 đo lên kim lưng chừng thang đo không trở lại vị trí cũ là tụ bị dò.

TH3: Dùng thang đo X1 đo lên kim chạy về 0 và không trở về vị trí cũ là tụ bị Chập.

TH4: Dùng thang đo X1 đo kim không lên tăng thang đo X10, X 100 kim ko lên là tụ khô.

Cách đo Tụ Pi ( Tụ không phân cực) ( màu vàng nâu):

tụ gốm, tụ pi

Đo trên main: 

Dùng thang đo X1 đo thông 2 đầu, 1 đầu thông mass thì tháo ra kiểm tra ( thông mas là đo kim đen lên mass, kim đỏ lên chân tụ pi ).

Tụ tháo ra ngoài:

Th1: Dùng thang đo X1 đo lên kim, rồi chạy về vô cùng là tụ tốt.

TH2: Dùng thang đo X1 đo lên kim lưng chừng thang đo không trở lại vị trí cũ là tụ bị dò.

TH3: Dùng thang đo X1 đo lên kim chạy về 0 và không trở về vị trí cũ là tụ bị Chập.

 

Kết luận:

Tụ hư là tụ khi đo lên kim nhưng không về vô cùng. hoặc đo không lên kim. 

Tụ tốt là tụ đo lên kim và trở về vô cùng. 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mới liên hệ

Liên hệ