Cách sử dụng đồng hồ đo vạn năng trong sửa main laptop

cach sử dụng đồng hồ van năng trong sửa máy tính.

Có 3 vùng cần đo trên đồng hồ vạn năng.

  1. Ω  Thang đo điện trở .
  2. DCV: Thang đo dòng điện 1 chiều .
  3. ACV: Thang đo dòng điện xoay chiều.

Có 3 cách đo:

  1. Phương pháp đo thông mạch ( dùng thang đo Ω )

Dùng thang đo X1, đặt 2 que  đỏ và đen chạm nhau thì về số 0.

Đặt 2 que vào 2 điểm A và B cần đo, kim trên thang đo về số 0 bằng giá trị 2 que giao nhau thì 2 điểm A và B giao nhau.

     2. Phương pháp đo nội trở ( chỉ biết 1 điểm, điểm còn lại có thể biết nhưng không đo được).

Đặt que đen vào Mass, que đỏ vào điểm A, nếu kim lên thì từ A đến B không bị đứt mạch.

    3. Đo điện áp (V) dòng điện 1 chiều.

Sử dụng thang đo DVC , đặt que đen vào cực ( -), que đỏ vào cực ( + ).

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mới liên hệ

Liên hệ