Cách kiểm tra MostFet (Fet) trên main laptop

Mostfet là gì? Ký hiệu Q, PQ, CQ.

Mostfet là một đèn Transitor trường công suất, vì vậy Mostfet thường đi đôi với đèn công suất trên các mạch nguồn.

hình dạng còn fet

con fet trên main máy tính

hình dạng con fet trên laptop

Đặc điểm con Fet .

  • Từ cực G sang cực D cách điện.
  • Từ cực G sang cực S cách điện.
  • Khi phân cực thuận cho D-S ( tức là với Fet nghịch ta cấp điện dương vào D và điện âm vào S ) thì dòng điện đi qua đèn phụ thuộc vào điện áp chân G so với điện áp chân S.

Nếu điện áp chân G > điện áp chân S thì đèn dẫn.

Nếu điện áp chân G < = điện áp chân S thì đèn tắt.

Ứng dụng Mostfet 8 chân trên main laptop .

Sử dụng fet làm đèn công suất trên các mạch nguồn xung.

Trên laptop con Fet được sử dụng làm đèn công suất cho các mạch điều khiển nguồn như: mạch điều khiển nguồn CPU, các chitset, ram…

con fet trên main laptop

 

fet điều khiển nguồn cho cpu

Mostfet ( fet) được sử dụng làm đèn công tắc điện tử.

fet làm công tắc điện tử

Đặc điểm nhận dạng Fet trên main.

đặc điểm nhận dạng fet trên main

 

Phân biệt Fet thuận và nghịch.

fet thuận nghịch

Fet thuận là dòng điện đi từ S sang D vì vậy S được nối với nguồn điện dương ( que đỏ)

Fet nghịch là dòng điện đi từ D sang S, vì vậy D được nối với nguồn điện dương ( que đỏ).

Xác định Fet thuận hay nghịch.

Chiều lên kim giữa D và S.

Que đen vào D , que đỏ vào S mà kim lên thì thì Fet thuận.

Que đỏ vào D, que đen vào S mà kim lên thì Fet nghịch.

Cách đo Fet 3 chân.:

Đo từ trái qua phải theo thứ tự G D S.

Que đen chạm G. que đỏ chạm D  => không lên kim.

Que đen chạm G, que đỏ chạm S = > không lên kim.

Xả điện: chạm que đỏ và 3 chân GDS. xả điện để do DS chính xác hơn.

Đo que đen chạm D , que đỏ chạm S = > kim lên là Fet thuận.

Đo que đỏ chạm D, que đen chạm S => lên kim là Fet ngược.

Kết luận: Fet tốt

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

mới liên hệ

Liên hệ